Zespół Szkół
im. Adama Wodziczki
w Mosinie
ul. Topolowa 2

Nowy adres naszej witryny:

zsmosina.powiat.poznan.pl

ZAPRASZAMY

Liceum Ogólnokształcące - klasa wojskowa
Technikum: logistyk; hotelarstwa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
Szkoła Policealna dla dorosłych - technik bhp
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Zespół Szkół dysponuje internatem